DEĞERLERİMİZ 

Değerlerimiz ;

•             Tüm faaliyetlerimizin odak noktası müşterilerimizdir.

•             Çalışanlarımıza değer verir, zorlayıcı hedefler belirler ve onları ödüllendiririz.

•             Sürdürülebilirlik

•             Açık İletişim

•             İnsana Değer Vermek

•             Güvenirlilik

•             Girişimcilik

•             Yenilikçilik

•             Kalite

•             Başarma Azmi

•             Doğaya Saygı